Skogshyddans Montessori Förskola © 2009                    

Skogshyddans Montessori Förskola


Förskolan ligger på Djurgården mellan Kaknäs ängar och beteshagar på ena sida och Hunduddsvägen på den andra, en knapp kilometer från Kaknästornet. Förskolan disponerar två byggnader i en gårdsmiljö med sekelskiftsrenoverade hus med ursprung från 1890-talet. De mindre barnen går i lillhyddan och de större i storhyddan. Storhyddan totalrenoverades under 2017 och specialanpassades då för förskoleverksamhet med montessoriinriktning.


Miljön erbjuder en helt unik vistelse för både barn och vuxna, inom bekvämt cykelavstånd från Karlaplan och med bussförbindelser till centrum (69:ans buss).

 

Vi har nära till naturen såväl som till kultur- och stadsliv. Alldeles framför förskolan ligger ett ridstall och en liten bit bort har vi även en äventyrspark.


Vår stora inhägnade naturtomt, med ett rikt växt- och djurliv, är en idealisk miljö för barnen. Här kan de leka fritt bland träd och buskar och utveckla sitt skapande i nära kontakt med naturen.

 

Förskolan är ett föräldrakooperativ och drivs som en ekonomisk förening vilken grundades år 1989.