Skogshyddans Montessori Förskola © 2009                    

Föräldrakooperativ 

Vår förskola drivs som ett föräldrakooperativ. Detta ger dig fantastiska  möjligheter att vara delaktig i dina barns vardag. .


Under rubriken Kö- och antagning finns en mer formell beskrivning av vad det innebär (och vilket åtagande man gör som förälder) att vara med i föräldrakooperativet.


I praktiken ifungerar det såhär:


Föräldrar/vårdnadshavare är medlemmar i föreningen och föreningen och dess styrelse utgör huvudman för förskolan. Medlemmarna väljer styrelse under ordinarie föreningsstämma. 


Föreningen har ekonomiskt och administrativt ansvar för förskolan.

Det är föreningens skyldighet att förskolan bedrivs enligt gällande lagar och regler samt fungerar operativt och att det går ihop ekonomiskt över tid.


Det är viktigt att föräldrar/vårdnadshavare/medlemmar deltar vid förenings- och föräldramöten, dels för att vara med och påverka, men också för att varje medlem är en viktig del för att få förskolan att gå ihop. Alla förväntas bidra på något sätt i styrelsearbete eller i annat arbetsutskott eller projekt under sin tid på förskolan. Exempel på sådana uppgifter kan vara att vara att man tar ett ansvar för utomhusmiljö, inomhusmiljö, hemsida, IT, fastighetsfrågor eller att man hjälper till med en upphandling. 


Att vara med i ett kooperativ är inte bara jour och fixardagar. Det ger även mycket tillbaka till dig som förälder. Kontakten med pedagogerna och förädrar emellan är mycket god och det händer lätt att både hämtning och lämning kan dra ut på tiden. 


 
  • I föräldrarnas ansvar ingår en fixardag per termin samt jour. 
  • Den pedagogiska verksamheten ansvarar förskolans förskolechef för
  • Det är viktigt att föräldrar deltar i förskolans förenings- och föräldramöten