Skogshyddans Montessori Förskola © 2009                    

Öppettider och avgifter


Skogshyddans förskola är skyldiga att följa Stockholms stads regler för öppettider, s.k ramtider, vilket innebär att vår förskola ska erbjuda förskoleplats alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton under följande ramtiden kl.06.30-18.30. 


Våra öppettider styrs av föräldrarnas behov, vilket för närvarande gör att vi har öppet från 08.00 till 17.00 alla dagar utom fredagar då förskolan stänger 16.30. Om föräldrar har andra behov meddelas detta till Rektor. 


Avgifter

Förskolan Skogshyddan tillämpar samma bestämmelser om förskoleavgift som gäller för Stockholm stad med inkomstbaserad maxtaxa (Stockholms stads avgifter för barnomsorg). Utförlig information om avgiftsregler finns på Stockholms stads hemsida.